پس چرا منتظرید!
با ما تماس بگیرید

Follow us

با متخصصان ما
در تماس باشید

مریم نوروزنیا
Art director

۰۹۱۲۱۳۶۱۶۱۹

maryam@catsys.ir

علی دادخواه
CEO

۰۹۱۲۱۳۶۱۶۱۹

ali@catsys.ir

ستاره اهورایی
CTO

۰۹۱۲۱۳۶۱۶۱۹

setare@catsys.ir

آنها به ما اعتماد کردند

ببین چطور می تونیم به شما کمک کنیم!

Aenean netus nunc lorem hendrerit ut at blandit sagittis ad ornare erat sem pharetra aliquam ullamcorper conubia tortor

Ali Dadkhah
CEO
Phone: +98 9121361619
alinet.ir@gmail.com

Have a question?
Write to us!